Про компанію

Компанія НПК «Протон»

Науково Виробнича Компанія «Протон» організована в 1989 р творчим колективом фахівців, які працювали до цього довгі роки в науково-дослідних інституті ХЕМЗ в галузі приладобудування, управління роботою промислових технологічних циклів і ряду специфічних завдань на стику електроніки та біології (за участю представників провідних медичних установ СРСР).

Одним з напрямків діяльності було вивчення впливу електричних полів на живі організми. В результаті самостійного вивчення процесів, відповідальних за передачу збуджуючих імпульсів в нервовій системі людини, а також відповідно до академічних праць лауреата Нобелівської премії Алана Ходжкіна, була розроблена концепція пристроїв, що генерують електричні імпульси для впливу на живі організми. На підставі цього були визначені принципи формування адекватних нервовим електричних імпульсів, що запускають природний механізм формування «потенціалу дії» – електричного потенціалу на контакті двох нервів – синапсі, – забезпечує передачу нервового імпульсу до м’язових волокон.

У 1980-х роках перед колективом було поставлено завдання про розширення спектру застосування і подальшої модернізації електрофізіологічних приладів і апаратів
медичного призначення. Результатом досліджень і розробок в області медичної апаратури став Електроміостимулятори «Міон-01». Він став першим медичним фізіотерапевтичним приладом в СРСР, дозволеним МОЗ України для застосування в побуті без присутності лікаря. Розробка схемотехніки і випуск в кількості 100 000 прим. для першої серії відбувся на базі Харківського електромеханічного заводу. Методики застосування були розроблені спільно провідними профільними медичними установами СРСР: Московська 1-я градская лікарня, НДІ терапії та ін.

Спільно з Інститутом сільського господарства Національної Академії Аграрних наук були розроблені електрофізіологічні прилади для застосування в галузі тваринництва. Уже понад 30 років НВК «Протон» займається науково-виробничою діяльністю, спрямованої на розробку нових технологій, виробництво обладнання та його застосування в промисловості, енергетиці, сільському і комунальному господарстві. Деякі розробки спрямовані на вирішення екологічних проблем. Зокрема, НПК «Протон» є розробником електронної технології захисту риби від потрапляння в водозабори підприємств.

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ електрофізіології  У РИБОЗАГРАДІТЕЛЬНИХ ПРИСТРОЯХ

 

Напрацьований досвід і знання були використані НПК «Протон» при розробці обладнання для створення динамічних загороджувальних градієнтних електричних полів, що запобігають потраплянню молоді та дорослих особин риб в водозабірні споруди. Розробка і випробування методик електроградіентной рибозахисту проходили спільно з провідними фахівцями СРСР в цій області. У тому числі з Петрашкевич В. В. – розробником розділу рибозахисту в СНиП 2.06.07-87 «… рибопропускні і рибозахисні споруди». Для випробувань ефективності електроградіентного рибозагражденія (надалі – ЕГРЗ) були виділені об’єкти з досить складними умовами – гірські річки Кабардино-Балкарії. Після отримання позитивних результатів випробувань, електроградіентная рибозахисту розробки очолюваного А.С. Іващенко підприємства НПК «Протон» була включена в Альбом «Рибозахисні споруди водозаборів» (Москва, 1992 р).