Нормативна база

Законодавство та нормативні документи стосовно рибозахисту:

Законом України «Про твариннийсвіт» (стаття 39, стаття 59), Законом України «Про рибнегосподарство, промисловерибальство та охоронуводнихбіоресурсів», ст. 86-1 Кодексу України про адміністративніправопорушеннязабороняєтьсяексплуатація на рибогосподарськихводнихоб’єктахводозабірнихспоруд, незабезпеченихабо з неефективнопрацюючимрибозахиснимобладнанням. Відповідно до постанови КабінетуМіністрівУкраїни «Про перелікпромисловихділянокрибогосподарськихводнихоб’єктів (їхчастин)» від 22.05.1996 № 552 дорибогосподарськихводнихоб’єктів належать всіводойми, щовикористовуютьсяабоможутьвикористовуватись для рибогосподарськихцілей. Згідно ЗаконуУкраїни «Про рибнегосподарство, промисловерибальство та охоронуводнихбіоресурсів» рибогосподарськимводнимоб’єктом (йогочастиною) є – воднийоб’єкт (йогочастина), щовикористовуєтьсяабоможевикористовуватися для цілейрибногогосподарства;

Відповідно до державнихбудівельних норм та правил (СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» та в ВБН 33-2.3-04-01 «Рибозахисні та рибопропускніспоруди»ефективність РЗП має бути не менше 70%, причомурибозахиснийпристрій повинен забезпечуватививеденнярибіззонизахистудо початкурибовідвідного тракту або транзитного потоку без їїтравмування.

Таким чином, експлуатація будь якихтехнологічнихпристроївабоспоруд по забору або пропуску води без обладнанняїхрибозахиснимпристроємчиспорудою на всіхводнихоб’єктахУкраїнивзагалі незаконна.

Підпунктом й) підпункту 2) пункту 4 «Положення про Державну екологічну інспекцію України», затвердженого Указом Президента України № 454/2011 від 13.04.2011, передбачено повноваження Держекоінспекції України щодо здійснення державного нагляду (контролю) за вимогами законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів щодо:

– забезпечення рибозахисними обладнаннями водозабірних споруд;

– проведення рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем та вивчення технічного стану рибозахисного обладнання.

Неналежний контроль з боку природоохоронних органів за ефективністю рибозахисних заходів на водозабірних спорудах ставить під загрозу природне відтворення популяцій риби та, як наслідок, забезпечення продовольчої безпеки держави.